Avlsnyt

Parringer hos Kennel Thomsebo 

Thomsebo Fairy er drægtig med VA1 Bizmarks Hof Lars

Dette bliver Thomsebo Q kuld.

Forventet fødsel ultimo juni 2024

BIZMARKS HOF LARS

THOMSEBO FAIRY